Tjenester

Våre kunder har behov for ulike tjenester. Vårt tjenestespekter er derfor stort og mulige løsninger for samarbeid med kunden er mange. Vi utfører:


* Regnskapsføring
* Fakturering/betalingsoppfølging
* Remittering
* Lønn, terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver
* Personaladministrasjon (fravær, lover/regler, forsikringer)
* Ligningspapirer
* Årsregnskap/innsending regnskapsregister
* Aksjonærregister
* Offentlige statistikker
* Økonomisk gjennomgang på styremøter/interne møter
* Budsjettering
* Rådgivning

Vi er opptatt av personlig oppfølging og god kommunikasjon med kunden. Dersom ønskelig, kan vi påta oss ute-oppdrag, d.v.s. at en av våre ansatte løser oppgavene i deres lokaler. Dette har vi god og positiv erfaring med.